Sei in:  > Kultur  > De sproch  > Der schriftcodex

DER SCHRIFTKODEKS VAN BERSNTOLERISCH

En de òrbet va de Bernstolerische Grammatik ist kemmen paroatet an schriftkodeks aa ver za gem "...an richtegen schriftkodeks, oa’zege ver òlla de lokaln schòrt van bersntoler"

 
NIMM ARO DE DOKUMENTN

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni