Sei in:  > Kultur  > Katalog  > Sim to en Bersntol

SIM TO EN BERSNTOL

DER NOCHRICHTZAIT VA DE BOCH VAN BERSNTOLER MINDERHAIT
Van oberel van 2006 af en regional kanal va de television TCA (Tele Commerciale Alpina) kimmpt galòckt sechen òll boch de nochrichtzait van bersntoler minderhait en bersntolerisch.
Doi program kimmpt zuazolt mit de gasetz 482/99 ont de provinzalgasetz 4/99.
De nochrichtzait kimmpt galòckt sechen òll sòmsta om 19.30 ont de lòng en bider sechen en sunta om 13.15 ont om 22.15 ont af en kanal van satellite "Trentino TV" der sòmsta om 19.15 ont der lòng en bider sechen der sunta om 13.15 ont om 22.15. Óll nochrichtzait tauert 7 minutn ont an hòlm ont de argomentn kearn zua òlbe af de Bersntoler minderhait. De nochrischtzait kimmp tschaukt va vil lait aa benn se bissn nèt s bersntolerisch, òll nochrichtzait kimmpt ibersetzt ont men mu’ lesn de untertitln en balsch.
Ober, s konnt s u’verkeart aa passiarn: s novrong gamòcht en balsch kimmpt ibersetzt en bersntolerisch ont der ibersetz kimmpt gamòcht laven af en pild va de television.

 

ARCHIF VAN NOCHRICHTZAITN SIM TO EN BERSNTOL

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni